คำที่ต้องการค้นหา
หมวดหมู่ภาพกิจกรรม
เดือน / ปี
 
 
ค้นหา 
โครงการ : คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษ ครูส้ม เจ้าของเพจ English Fit and Firm
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” สัมภาษณ์ครูส้ม (จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี) เจ้าของเพจเรียน/สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง English Fit and Firm ครูส้มเป็นศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ใน EP นี้ น.ส. จณิสตา โคล (Jenny) และ น.ส. นันทภรณ์ ศรีสัจจา (Cartoon) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” เป็นรายการที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พูดคุย/สัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ (MICE) งานบริการ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน

เข้าชมการสัมภาษณ์ที่นี่ https://youtu.be/XzkktZDml4U
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด -19 ม.ศรีปทุม ชลบุรี มอบตุ๊กตาแบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ
สถานที่ :
รายละเอียด : สำนักงานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำโดยอาจารย์อริสรา เสริมแก้ว หัวหน้างานสหกิจศึกษา นำตุ๊กตาที่รับบริจาคจากนักศึกษาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกว่า 300 ตัว มอบให้น้องๆ เด็กพิเศษ โดยมีกิจกรรมสอนการล้างมือให้ถูกวิธีให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ท่าน พันจ่าเอกวิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำกิจกรรม วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : หลักสูตร Customs broker รุ่น3 : วิชาหลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Part.2)
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : WEEK6
หลักสูตรตัวแทนออกของ รุ่น3
UpSkillReSkil

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดอบรมการเรียนหลักสูตร Customs broker รุ่น3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เวลา 09.00 - 17.00 น. กับการเรียนสัปดาห์ที่6 #WEEK6 ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Part.2)" โดย อาจารย์วัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์

#NonDegreeรุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Lean Success & Failure Cases" #WEEK6
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน” (Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 3

สัปดาห์นี้พบกับการเสวนาในหัวข้อ Lean Success & Failure Cases
วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 64 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วิทยากร
ดร.ศิริพงศ์ โพธลักษณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

#LeanSupplyChainรุ่น3
#LogisticsSPU
#Nondegree
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : ทีมคณาจารย์ โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ Standard Operation Procedeure สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดชลบุรี (PATTAYA Move On)
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสำนักงานการทองเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ให้เข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ Standard Operation Procedeure สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ PATTAYA Move On ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และตัวแทนภาคีเครือข่ายเอกชนภาคการท่องเที่ยวและบริการเมืองพัทยา-ชลบุรี นำเสนอแผนงาน PMO : Pattaya Moves On พร้อมร่างขั้นตอนมาตรฐานการบริการ (SOP) ต่อผู้แทนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยมี นายกเมืองพัทยาและ นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยจัดทำขั้นตอนมาตรฐานการบริการและเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานครั้งนี้ไปเตรียมแรงงานที่จะออกสู่งานบริการวิถีใหม่ต่อไป โดย ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับผิดชอบในการจัดทำ Standard Operation Procedeure (SOP) สำหรับแผนฉุกเฉินและโลจิสติกส์หากเกิดการระบาดในพื้นที่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

#Logistics
#SPUC
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษ ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถานที่ : สัมภาษณ์ทางออนไลน์
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านทางรายการ “คบเด็กศิล’ศาสตร์” รายการที่นำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ งานบริการ และการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน โดยในครั้งนี้มี น.ส. อักษร ทองเปลว (โรส) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ชมรายการได้ที่นี่
https://youtu.be/xjo7fR-MZ-g

____________________________________
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : หลักสูตร Customs broker รุ่น3 กับวิชาหลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Part.1) #Class5
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : WEEK5 UpSkillReSkill

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดอบรมการเรียนหลักสูตร Customs broker รุ่น3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เวลา 09.00 - 17.00 น. กับการเรียนสัปดาห์ที่5 #WEEK5 ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Part.1)" โดย อาจารย์วัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์

#NonDegreeรุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class5
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : WEEK#5 ReSkill-UpSkill

วันที่ 10 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

พบกับ "Lean Supply Chain Transformation" #Part IV
โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award - กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา - อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : UpSkill-ReSkill : หลักสูตร Customs Broker รุ่น3 เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร #WEEK4
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : WEEK4 #UpSkill-ReSkill

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดอบรมการเรียนหลักสูตร Customs broker รุ่น3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เวลา 09.00 - 17.00 น. กับการเรียนสัปดาห์ที่4 #WEEK4 ในหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" โดย อาจารย์ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ

#NonDegreeรุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ตรวจประเมิน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
รายละเอียด : อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ดร.จิราวรรณ เนียมสกุลหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) กลุ่มแรกของประเทศ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำรายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วราชอาณาจักร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
https://drive.google.com/file/d/1sB2zTmJIavENzpF2lMj4-OMj6ZZ37aer/view?usp=sharing

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ
https://drive.google.com/file/d/10vEsrw0SBAoMWQ7yEewAw393kcq62iPh/view?usp=sharing

#Logistics #SPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#เรียนกับมืออาชีพ
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : Logistics #DEK64 รับน้องสามวิทยาเขต
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : รับน้อง #DEK64 โลจิสติกส์ ศรีปทุม

กิจกรรมช่วงบ่าย สนุกๆกับ ..
- พบกับ "เส้นด้าย" สอดอStyle
- พบกับ "บิว พงค์พิพัฒน์ อาร์สยาม" กับ เทคนิค การใช้ภาษา

ช่วงค่ำกิจกรรม Logistics Night Live ฟังดนตรีสด จากร้านดัง the cassette
- พบกับ วง JAVIS BAND

โดยในปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมการรับน้องในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM

#รับน้องโลจิสติกส์
#รับน้องDEK64
#SPU
#03072564
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : Logistics สามวิทยาเขต @ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : โลจิสติกส์ สามวิทยาเขตร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต เป็นประจำต่อเนื่องทุกที โดยในปีนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สร้างสัมพันธ์ทีมงานบุคลากร นักศึกษาทั้งสามวิทยาเขต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ บูรณาการทำงานและการเรียนการสอนร่วมกัน สำหรับนักศึกษาพัฒนาความพร้อมทางด้านความรู้ ภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งสามวิทยาเขต โดยในงานยังมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญจิตอาสาออนไลน์เพื่อสภากาชาดไทยด้วย

#โลจิสติกส์สามวิทยาเขต
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class4
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : WEEK#4 ReSkill-UpSkill

พบกับ "Lean Supply Chain Transformation" #Part III
โดย อาจารย์การุญ นิจนานานันท์
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รางวัล Thailand Lean Award & Thailand 5S Award
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท TLM Solution และที่ปรึกษา
- อดีตผู้บริหาร บริษัท Ford Motor ประจำภาคพื้น Asia Pacific & Africa

วันที่ 3 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

#ReSkillUpSkill
#NonDegreeรุ่น3
#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : Club Fine Day #DEK64 Logistics SPU Week#7
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : Week เป็นไงบ้างไหวไหม

กิจกรรมสานสัมพันธ์เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2564 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สัปดาห์สุดท้าย กับ Q&A
ไขข้อข้องใจจากการเรียนสัปดาห์แรก ของน้องๆที่เข้าเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนแบบออนไลน์ พบปะเพื่อนๆ ถามตรง ตอบตรงข้อคำถามคาใจหลังจากการเรียน

#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : ปฐมนิเทศนักศึกษา Eariy Birds 2564
สถานที่ : Online Zoom
รายละเอียด : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Early Birds เพื่อต้อนรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียน รหัส 64 โดยผ่านระบบ Zoom Online
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : SPUC ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : ทีมบุคลากรคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 10 เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในยุค New Normal
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

งานประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

#NewNormal
#SPUC
#Logistics
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : Bay Riffer เกมเมอร์ชื่อดังและศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ แวะมาเยี่ยมน้องๆ
สถานที่ : ZOOM
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 มิ.ย 2564 เวลา 11.30 น. Bay Riffer (ธนกฤต เชื้อวงษ์) เกมเมอร์ชื่อดัง ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี แวะมาเยี่ยมน้องๆและอาจารย์ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (Early Birds) ปี 2564

https://www.youtube.com/watch?v=hyS1V-Kwd7w

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : ปัจฉิมนิเทศ
สถานที่ : ออนไลน์
รายละเอียด : พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : UpSkill-ReSkill หลักสูตร Customs Broker รุ่น3 เรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีอากร #WEEK3
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : WEEK3 #UpSkill #ReSkill

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดอบรมการเรียนหลักสูตร Customs broker รุ่น3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กับการเรียนสัปดาห์ที่3 #WEEK3 ในหัวข้อ "สิทธิพิเศษทางภาษีอากร" โดย อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

#NonDegree
#รุ่น3
#TACBA
#Logistics
#SPU
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ : โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรม Open House ครั้งที่4
สถานที่ : ZOOM ONLINE
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรม Open House ครั้งที่4 ผ่านระบบ zoom ซึ่งน้องๆ ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทุนส่วนลดในรอบสุดท้ายมอบให้มากสุดถึง ม.6 ปวช. 7,000 บาท เทียบโอน ปวส. 5,000 บาท อีกทั้งภายในกิจกรรมมีรุ่นพี่คณะโลจิสติกส์ฯ พูดคุยกับน้องๆ และให้คำปรึกษา คำแนะนำดีๆ กับน้องๆ อีกด้วย

#OpenHouseLogistics
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   รวม 2561 ข่าว : จำนวน 129 หน้า 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]  หน้าต่อไป  >>
 
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th