ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม แข่งขันนำเสนอแนวคิด ทำอย่างไรให้ไทยเป็น HUBของอุตสาหกรรมโคมนมไทย ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ
 รายละเอียด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าแข่งขันการนำเสนอแนวความคิด ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ไทยเป็น HUBของอุตสาหกรรมโคมนมไทย” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดกองเชียร์ ในงาน"เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557" ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ได้รับรางวัลที่3 กองเชียร์ยอดเยี่ยม และรางวัลชมเชย การนำเสนอความคิด (ที่ 1.ม.สุรนารี ที่ 2. ม.แม่โจ้ ที่ 3. ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ)และ รางวัลที่ 3 กองเชียร์ (ที่ 1. ม.แม่โจ้ ที่ 2.ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 3.ม.ศรีปทุม)
 สถานที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี
 วันที่ 22/01/2557
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันนำเสนอแนวคิด ทำอย่างไรให้ไทยเป็น HUBของอุตสาหกรรมโคมนมไทย ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ
จำนวน : 22 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th