ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการอบรมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
 รายละเอียด คณเะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนนาวิกโยธิน(นย.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 สถานที่ โรงเรียนนาวิกโยธิน(นย.)
 วันที่ 23/12/2556
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th