ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2557
 รายละเอียด อ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2557 จัดโดยมูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยบรรยายให้กับผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร หลักสูตรการจัดทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง เพื่อเพิ่มมุมมอง ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการปฎิบัติการ และการบริหารการเงินของธุรกิจ โดยอบรมจำนวนหลายรุุ่น ตลอดช่วงเดือน มิ.ย.- กค. 2557
 สถานที่
 วันที่ 14/06/2557
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2557
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th