ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การบรรยายเรื่อง จริยธรรมผู้ประกอบการ และ การคุ้มครองผู้บริโภค
 รายละเอียด อ.ธีรุตย์ กนกธร หัวหน้าสาขาการตลาดเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง จริยธรรมผู้ประกอบการ และ การคุ้มครองผู้บริโภค จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 สถานที่ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา ชลบุรี
 วันที่ 26/06/2557
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยายเรื่อง จริยธรรมผู้ประกอบการ และ การคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวน : 3 รูป

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th