ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาฝึกสหกิจประจำปีการศึกษา 2557
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาฝึกสหกิจประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องศรีลินี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงาน และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นวิทยากร
 สถานที่ ห้องศรีลินี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 07/08/2557
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาฝึกสหกิจประจำปีการศึกษา 2557
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th