ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร คำสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน ในรายการ THAI@5 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ดำเนินรายการโดย ดร.สมชาย หัชลีฬหา รายการออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.05-14.40 น. สำหรับเทปนี้จะออกอากาศจำนวน 2 ตอน คือในวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2557
 สถานที่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 วันที่ 13/08/2557
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน
จำนวน : 3 รูป

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th