ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
 รายละเอียด
 สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
 วันที่ 11/12/2557
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th