ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน IT ณ บริษัท SCG สำนักงานใหญ่
 รายละเอียด ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน IT ณ บริษัท SCG สำนักงานใหญ่
 สถานที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 วันที่ 30/04/2561
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน IT ณ บริษัท SCG สำนักงานใหญ่
จำนวน : 20 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th