ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"
 รายละเอียด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.วัดศรีพโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ให้ทางวัดและประชาชนใช้ในการทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
 สถานที่ วัดศรีพโลทัย ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
 วันที่ 10/10/2561
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"
จำนวน : 17 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th