ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ
 รายละเอียด พิธีปัจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
 สถานที่ ออนไลน์
 วันที่ 12/06/2564
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ
จำนวน : 5 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th