ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา Eariy Birds 2564
 รายละเอียด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Early Birds เพื่อต้อนรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าเรียน รหัส 64 โดยผ่านระบบ Zoom Online
 สถานที่ Online Zoom
 วันที่ 27/06/2564
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา Eariy Birds 2564
จำนวน : 0 รูป
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th