ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม Logistics สามวิทยาเขต @ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต
 รายละเอียด โลจิสติกส์ สามวิทยาเขตร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต เป็นประจำต่อเนื่องทุกที โดยในปีนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สร้างสัมพันธ์ทีมงานบุคลากร นักศึกษาทั้งสามวิทยาเขต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ บูรณาการทำงานและการเรียนการสอนร่วมกัน สำหรับนักศึกษาพัฒนาความพร้อมทางด้านความรู้ ภาวะผู้นำ บุคลิกภาพและการทำงานร่วมกันรวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งสามวิทยาเขต โดยในงานยังมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญจิตอาสาออนไลน์เพื่อสภากาชาดไทยด้วย

#โลจิสติกส์สามวิทยาเขต
#SPU
 สถานที่ ZOOM ONLINE
 วันที่ 03/07/2564
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม Logistics สามวิทยาเขต @ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต
จำนวน : 33 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th