ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษ ครูส้ม เจ้าของเพจ English Fit and Firm
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” สัมภาษณ์ครูส้ม (จุฑามาศ สุวรรณเรืองศรี) เจ้าของเพจเรียน/สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง English Fit and Firm ครูส้มเป็นศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ใน EP นี้ น.ส. จณิสตา โคล (Jenny) และ น.ส. นันทภรณ์ ศรีสัจจา (Cartoon) นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายการ “คบเด็กศิล'ศาสตร์” เป็นรายการที่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์พูดคุย/สัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยว ธุรกิจไมซ์ (MICE) งานบริการ หรือการใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงาน

เข้าชมการสัมภาษณ์ที่นี่ https://youtu.be/XzkktZDml4U
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
 วันที่ 18/07/2564
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม คณะศิลปศาสตร์สัมภาษณ์พิเศษ ครูส้ม เจ้าของเพจ English Fit and Firm
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th