ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม วันของพี่เลี้ยงอาสา
 รายละเอียด ร่วมทำกิจกรรมด้วยการบริจาคสิ่งของ จัดกิจกรรมนันทนาการและพี่เลี้ยงอาสาแก่ผู้พิการ เพื่อเป็นการสร้างทัศนะคติที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นการส่งเสริมคุณภาพจิตใจของผู้พิการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีขึ้นและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องความมีน้ำใจและการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาส ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนานักศึกษา
 สถานที่ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการบ้านการุณยเวศม์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 วันที่ 17/09/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันของพี่เลี้ยงอาสา
จำนวน : 8 รูป
ช่วนกันขนของที่นำมาบริจาค

ลบ
กิจกรรม 1 พี่เลี้ยงอาสาเสริมความงามเพื่อความสุขทางใจ

ลบ
กิจกรรม 2 สร้างความสุขกับเกมเหยียบลูกโป่ง

ลบ
กิจกรรม 3 ใช้ฝีมือทักษะกันหน่อยกับกิจกรรมระบายสี

ลบ
ได้เวลาพี่เลี้ยงอาสา Take Care ช่วยกันเสริฟอาหาร

ลบ
กิจกรรม 4 สร้างความสนุกกับกิจกรรมเก้าอี้ดนตรี

ลบ
กิจกรรมส่งท้าย กระป๋องแป้งมหัศจรรย์

ลบ
ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th