ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตการทำงาน
 รายละเอียด เสริมสร้างนักศึกษาให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีโอกาสศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจจากการปฏิบัติงานจริง ด้วยการทัศนศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ
 สถานที่ บริษัทเอเชีย พรีซิชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี
 วันที่ 28/10/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตการทำงาน
จำนวน : 8 รูป
ถึงที่หมายเตรียมเข้าห้องประชุม

ลบ
ฟังบรรยายสรุปจากสถานประกอบการ

ลบ
เยี่ยมชมกิจกรรมของสถานประกอบการ

ลบ
กิจกรรมของสถานประกอบการ

ลบ
กิจกรรมช่วยเหลือพนักงานเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจช่วงปลายปี 51 และต้นปี 52

ลบ
ผลสำเร็จที่ได้รับกับมาตรฐาน MS-QWL

ลบ
มอบของที่ระลึกระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ

ลบ
รูปหมู่ที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th