ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม วันแม่ บอกรักแม่ด้วยใบไม้
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการวันแม่ "ใบไม้บอกรักแม่"เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรักของลูกที่มีต่อแม่ ผ่านรูปแบบของใบไม้ บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความรัก...
 สถานที่ ห้องนิทรรศการ อาคาร72 ปีดร.สุขพุคยาภรณ์
 วันที่ 4 สิงหาคม 2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันแม่ บอกรักแม่ด้วยใบไม้
จำนวน : 2 รูป
:)

ลบ
:)

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th