ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ดูงาน Thailand International Logistics Fair 2009
 รายละเอียด สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาการจัดการอุตสาสหกรรม ชั้นปีที่ 2-3 เข้าชมงาน Thailand International Logistics Fair 2009 เพื่อดูนิทรรศการ และความก้าวหน้าทางด้านโลจิสติกส์ และการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานที่ ไบเทค บางนา
 วันที่ 10/09/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ดูงาน Thailand International Logistics Fair 2009
จำนวน : 8 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th