ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายภายนอก
 รายละเอียด อาจารย์จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี ได้รับเชิญจากบริษัท ภูรีภาค จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) ให้กับผู้ทำบัญชี ในวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิทซอย5 กรุงเทพฯ
 สถานที่ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิทซอย5 กรุงเทพฯ
 วันที่ 25/08/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายภายนอก
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th