ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศประจำภาคการเรียนที่2/2552
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปรจำภาคการเรียนที่ 2/2552 ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคนี้ ภายในงานมีการให้โอวาทโดยรองอธิการดีวิทยาเขตชลบุรี มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม3.00 ขึ้นไป เสวนาโดยศิษย์เก่าสาขาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการตลาด และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 สถานที่ ห้องดรใฉลิมวาศ์1 อาคาร72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
 วันที่ 28/01/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศประจำภาคการเรียนที่2/2552
จำนวน : 7 รูป
ว่าที่บัณฑิต เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เช้า

ลบ
รองอธิกาบดีวิทยาเขตชลบุรี ให้โอวาท

ลบ
บัณฑิตที่ขอสำเร็จการศึกษา 354 คน

ลบ
คนเก่งหน้าตาดี

ลบ
คนเก่งหน้าตาดี

ลบ
เสวนาศิษย์เก่า

ลบ
แนะแนวศึกษาต่อโดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th