ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญครั้งที่ 2 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาที่กำลังจะขอสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์บรรพต ปานจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพานบายศรี และพิธีกรรม ถือเป็นการสืบทอดด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
 สถานที่ ห้องดร. เฉลิมวศ์1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
 วันที่ 28/01/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญ
จำนวน : 5 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th