ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมเบิกฟ้าสีคราม คุณธรรมนำความรู้"
 รายละเอียด คณะสารสนเทศศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมเบิกฟ้าสีคราม คุณธรรมนำความรู้" ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2552 บริเวณหน้าศาลากลางจัดหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน โดยได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนในสาขา ช่วยส่งเสริมและควบคุมการสร้างผลงานของนักศึกษาเพื่อนำเสนอในงานนี้ || สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://informatic.east.spu.ac.th/PicShowWeb/index.html
 สถานที่ ศาลากลางจัดหวัดชลบุรี
 วันที่ 10/09/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมเบิกฟ้าสีคราม คุณธรรมนำความรู้"
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th