ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษา สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน
 รายละเอียด นักศึกษาสาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 2-3 ร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ บริษัท กันตนา (กรุ๊ป) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
 สถานที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ บริษัท กันตนา (กรุ๊ป) จำกัด
 วันที่ 12/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษา สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th