ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
 รายละเอียด พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ การใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle ระหว่างโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ กับ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ การใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle ให้แก่คณาจารย์ของโรงเรียนเมืองชลพณิชยการ และได้ทำการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 27 และ 30 ตุลาคม 2552
 สถานที่ โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
 วันที่ 27/10/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th