บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้นำเสนอโครงงานของนักศึกษาเป็นโปสเตอร์ และการบรรยายผลงานของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา
คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน
ณ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ">
 

ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นำเสนอผลงานด้าน ICT ของนักศึกษา
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานสัปดาห์วิชาการศรีปทุม ชลบุรี'52 ขึ้น
โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน"สัปดาห์วิชาการศรีปทุม ชลบุรี'52"
บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์ โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้นำเสนอโครงงานของนักศึกษาเป็นโปสเตอร์ และการบรรยายผลงานของนักศึกษาทั้ง 2 สาขา
คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน
ณ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
 สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร. มาลินี พุคยาภรณ์
 วันที่ 19/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นำเสนอผลงานด้าน ICT ของนักศึกษา
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th