ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม นักศึกษาคณะบัญชีร่วมแสดงพิธีเปิดงานและแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานสัปดาห์วิชาการ
 รายละเอียด
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 19/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม นักศึกษาคณะบัญชีร่วมแสดงพิธีเปิดงานและแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานสัปดาห์วิชาการ
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th