ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(CPD)
 รายละเอียด จัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีให้กับผู้ทำบัญชี
 สถานที่ ณ ห้องศรีลินี อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 21/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(CPD)
จำนวน : 11 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th