ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม กีฬาบัวหลวงเกมส์
 รายละเอียด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในกีฬาบัวหลวงเกมส์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
 สถานที่ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 29/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาบัวหลวงเกมส์
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th