ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
 รายละเอียด บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 สถานที่ ณ วัดศรีพโลทัย อ.เมือง จ.ชลบุรี
 วันที่ 04/12/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th