ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ร้อยกรองใส่การ์ดเพื่อพ่อ
 รายละเอียด จัดประกวดการ์ดวันพ่อพร้อมคำประพันธ์ร้อยกรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 สถานที่ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 04/12/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ร้อยกรองใส่การ์ดเพื่อพ่อ
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th