ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม เยี่ยมผู้ปกครองนักศึกษาคณะบัญชี
 รายละเอียด อาจารย์เยี่ยมผู้ปกครองนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคไต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 สถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 วันที่ 13/12/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม เยี่ยมผู้ปกครองนักศึกษาคณะบัญชี
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th