ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ดูงานสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 รายละเอียด เป็นโครงการเสริมการเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สถานที่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพฯ
 วันที่ 17/12/52
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ดูงานสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th