ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม วันวัฒนธรรมภาคตะวันออก
 รายละเอียด จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องจักสาน การสาธิตการจัดทำเครื่องจักสาน จัดร้านแสดงสินค้าและขาย และการแสดงรำไทย
 สถานที่ บริเวณโรงโภชนาการ 1 อาคารยิมเนเซียม
 วันที่ 29-30/01/53
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม วันวัฒนธรรมภาคตะวันออก
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th