ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ชนะเลิศการแข่งขันตำส้มตำ "ครกสนั่น มันส์ระเบิด"
 รายละเอียด ตัวแทนนักศึกษาคณะบัญชีชนะเลิศการแข่งขันตำส้มตำ "ครกสนั่น มันส์ระเบิด" ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 สถานที่ บริเวณโรงโภชนาการ 1 อาคารยิมเนเซียม
 วันที่ 10/04/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ชนะเลิศการแข่งขันตำส้มตำ "ครกสนั่น มันส์ระเบิด"
จำนวน : 12 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th