ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการหนังสือ มือสอง
 รายละเอียด สาขาการจัดการลอจิสติกส์ได้จัดโครงการ หนังสือมือสอง เพื่อร่วมรับบริจาคหนังสือที่ไม่ได้ใช้แล้วไปเพื่อรวบรวมให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อจัดสรรแก่ห้องสมุดทั่วประเทศต่อไป โดยการรวบรวมนั้นตั้งแต่ เทอม 1/2552 จนสิ้นเทอม โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา หลากหลายสาขาในคณะบริหารธุรกิจ ในการระดมพลรับบริจาคหนังสือ ตามหมู่บ้าน โรงเรียนเดิมที่ศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชน
 สถานที่ ม.ศรีปทุม ชลบุรี
 วันที่ ตลอดเทอม 1/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการหนังสือ มือสอง
จำนวน : 14 รูป
หนังสือที่ได้รับ

ลบ

ลบ

ลบ
หน่วยงานภายนอกร่วมบริจาค

ลบ

ลบ
หนังสือที่ได้รับ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
ทำสื่อ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th