ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 รายละเอียด คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในภาค 1/2553
 สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ
 วันที่ 07/04/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
จำนวน : 7 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th