ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การประชุมวิชาการเพื่อเสนอโครงงาน ICT ของนิสิต/นักศึกษาในภาคตะวันออก
 รายละเอียด คณะสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อเสนอโครงงาน ICT ของนิสิต/นักศึกษาในภาคตะวันออก ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้อง ดร.เฉลิมวงศ์ 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
 สถานที่ ณ ห้อง ดร.เฉลิมวงศ์ 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 21/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการเพื่อเสนอโครงงาน ICT ของนิสิต/นักศึกษาในภาคตะวันออก
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th