ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ "การวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows"
 รายละเอียด คณะสารสนเทศศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ "การวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows" ขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา มณีแสง และ อาจารย์อาคม เผือกจันทึก มาเป็นวิทยาการบรรยาย
 สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 20/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ "การวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows"
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th