ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการ "แสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 38"
 รายละเอียด คณะสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ "แสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 38" ขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 27/11/2552
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ "แสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 38"
จำนวน : 9 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th