ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม การเตรียมความพร้อม เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
 รายละเอียด ในทุกๆวันพฤหัสบดี คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้เตรียมความพร้อม ประชุมเพื่อการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยประชุม รวบรวม SAR ของคณะ เพื่อให้เรียบร้อย และแสดงถึงการดำเนินงานที่ผ่านในปีการศึกษา 2552
 สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ
 วันที่ 24/06/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม การเตรียมความพร้อม เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
จำนวน : 9 รูป
รองคณบดี ประธานผู้คอยติดตามการดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ

ลบ
เริ่มตั้งแต่เที่ยงจน 17.00 น.

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th