ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม กิจกรรมจัดพาน เพื่องานไหว้ครู
 รายละเอียด ในวันที่ 1 ก.ค. จะเป็นวันไหว้ครู ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาแต่ละสาขาได้เตรียมความพร้อม และเริ่มจัดทำพานไหว้ครู ตั้งแต่บ่าย วันพุธ โดยมีอาจารย์คณะ ไปคอยให้กำลังใจ
 สถานที่ ใต้อาคคารยิมเนเซียม
 วันที่ 30/06/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจัดพาน เพื่องานไหว้ครู
จำนวน : 10 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th