ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่
 รายละเอียด ช่วงยามว่างพี่ๆก็จะนัดเจอน้อง เพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบและการปรับตัวในการเรียน และส่งท้ายก่อนกลับบ้านด้วย สันทนาการสนุกสนาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคี น้องพี่
 สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
 วันที่ 30/06/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่
จำนวน : 11 รูป

ลบ

ลบ
มีอาจารย์มาคอบควบคุม

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th