ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม ประชุมผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
 รายละเอียด คณะบริหารธุรกิจได้ มีการประชุมผู้นำนักศึกษาของคณะ เพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกับผู้นำนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาคณะในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ

และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือก ประธานผู้นำนักศึกษาและทีมงาน ตามหลักประชาธิปไตย เพื่อเป็นการปลูกฝัง ระบอบประชาธิปไตย แก่นักศึกษาในคณะ

โดยมีรองคณบดี ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม เป็นผู้กล่าวนำและให้ แนวทางการทำงานแก่นักศึกษา และมี ห้วหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ในคณะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แก่นักศึกษา ตามวิถีทางประชาธิปไตย
 สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ
 วันที่ 02/07/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมผู้นำนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
จำนวน : 11 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
เลือกประธานผู้นำนักศึกษา

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
หลังจากเสร็จสิ้นมีการประชมุวางแผนงานกิจกรรมตามหลัก PDCA

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th