ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม บริษัท Logistics2Day เข้าพบรองคณบดีบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
 รายละเอียด บริษัท Logistics2Day.com บริษัทเกี่ยวกับการทำ เวบไซท์ทางด้าน Logistics เป็นผู้ให้บริการ Content ด้าน Logistics ได้เข้าพบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างแนะนำ เวบไซท์ Content ทางด้านโลจิสติกส์ และมีการหารือเพื่อวางแผนการพัฒนาวิชาการ และการบริการวิชาการสู่สังคม โดยในขั้นต้น ได้เชิญ อาจารย์ในสาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.ศรีปทุม ชลบุรี เป็น Blogger ให้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ ในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มช่องทาง ความรู้ทางด้นโลจิสติกส์แก่ นักศีกษา นิสิต ทั่วประเทศและผู้ที่ทำงาน ด้านโลจิสติกส์ที่สนใจ

ในอนาคต เมื่อเวบ เปิดตัวอย่างเป็นทางการใน เดือน ตุลาคม 2553 จะมีงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แก่สื่อมวลชนในงาน Thailand Logistics Fair2010 จะเป็นช่องทางที่อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ จะเผยแพร่ความรู้สู๋สังคมอีกช่องทางหนึ่ง และจะมีความร่วมมือในระดับสูงขึ้น เช่น การจัดสัมมนา และเยี่ยมชมดูงานด้านโลจิสติกส์ การส่งนักศึกษาฝึกงาน
 สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ
 วันที่ 07/07/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม บริษัท Logistics2Day เข้าพบรองคณบดีบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
จำนวน : 6 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th