ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการบูชาพระคุณครู และ โครงการระลึกพระคุณครู
 รายละเอียด โครงการที่ให้นักศึกษาสาขามัลติมีเดีย และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดี และ ป็นการระลึกและบูชาพระคุณครู
 สถานที่ คณะสารสนเทศศาสตร์
 วันที่ 01/07/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบูชาพระคุณครู และ โครงการระลึกพระคุณครู
จำนวน : 8 รูป
ถ่ายรูปหมู่อาจารย์และศิษย์รัก

ลบ
ตัวแทนนักศึกษา 2 สาขาวิชามอบพานดอกไม้แก่ รองคณบดี

ลบ
นักศึกษามอบดอกไม้ธูปเทียนแก่อาจารย์

ลบ
3 ทหารเสือ

ลบ
มัลติมีเดียก็มา

ลบ
คอมธุรกิจก็ด้วย

ลบ
อาจารย์ประชันความงาม

ลบ
เบื้องหลังการถ่ายทำ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th