ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สยามแม็คโคร
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมเซ็นต์ MOU กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 40 สถาบัน ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดรัชดาภิเษก

เพื่อร่วมมือทางวิชาการ โดยให้นักศึกษาร่วมใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาโชห่วยของไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในราคาขายส่งให้กับสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านโชห่วย ร้านอาหาร โรงแรม และบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในระบบสมาชิก โดยมีสมาชิกทั้งหมด 1.8 ล้านราย เป็นร้านโชห่วยประมาณ 3.5 แสนราย หรือประมาณ 20% ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและต้องการช่วยเหลือสมาชิกร้านโชห่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้ง “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” และได้ร่วมกับ สถาบันการศึกษาต่างๆที่ได้รับการคักเลือก จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบ “ร้านโชห่วยไทย ” เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการด้วย

โดยให้นักศึกษาได้ประกวดออกแบบภายใต้แนวคิด “ร้านโชห่วยแบบไทย” ซึ่งนักศึกษาต้องร่วมกันศึกษาปัญหาของร้านโชห่วยและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการออกแบบให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และสามารถผ่านพ้นวิกฤติ เพื่อดำรงอยู่ในสังคมไทยต่อไป

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ ศรีปทุมเราได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก
 สถานที่ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ดรัชดาภิเษก
 วันที่ 13/07/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สยามแม็คโคร
จำนวน : 7 รูป
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

ลบ
คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล CEOหญิงแห่งบริษัทแม็คโคร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้

ลบ
สถาบันต่างๆที่เข้าร่วม MOU

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th