ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม SPUC Freshy Day
 รายละเอียด ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม แต่ละคณะ
 สถานที่ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 24/06/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม SPUC Freshy Day
จำนวน : 7 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th