ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม สายสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี
 รายละเอียด นักศึกษารุ่นพี่ทำกิจกรรมให้รุ่นน้องเพื่อความสามัคคีของนักศึกษาในคณะ
 สถานที่ ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 วันที่ 05/07/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม สายสัมพันธ์น้องพี่ชาวบัญชี
จำนวน : 7 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th