ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม โครงการไอทีใฝ่ธรรมะ
 รายละเอียด ทำบุญเลี้ยงพระเพลแด่พระสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนา
 สถานที่ วัดต้นสน อำเภอเมืองชลบุรี
 วันที่ 22/07/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการไอทีใฝ่ธรรมะ
จำนวน : 28 รูป
เตรียมภัตตาหาร

ลบ
เตรียมภัตตาหาร

ลบ
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน

ลบ
ประธานจุดธูปเทียน

ลบ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ลบ
ตักบาตร

ลบ
ตักบาตร

ลบ
ตักบาตร

ลบ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ลบ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ลบ
ฟังพระธรรมเทศนา

ลบ
รับพร

ลบ
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ

ลบ
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ

ลบ
รับประทานอาหารร่วมกัน

ลบ
รับประทานอาหารร่วมกัน

ลบ
รับประทานอาหารร่วมกัน

ลบ
ช่วยกันทำความสะอาด

ลบ
ช่วยกันทำความสะอาด

ลบ
คณะอบรมพร้อมกันที่ศาลาอบรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พุทธมามิกา

ลบ
พร้อมกันที่ศาลาอบรม แนะนำวัด กฎกติกาต่าง ๆ ของการอยู่วัด แนะนำพระวิทยากร

ลบ
เวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา

ลบ
พร้อมกันที่ศาลาอบรม แนะนำบทสวดมนต์ ทำวัตรสวดมนต์

ลบ
บรรยายพระคุณแม่ กิจกรรมแสงเทียนแสงธรรมรำลึกบุพการี

ลบ
พร้อมกันที่ศาลา ทำวัตรเช้า และนอนสมาธิ

ลบ
บันทึกภาพร่วมกับคณะพระอาจารย์

ลบ
คณะอบรมพร้อมกันที่ศาลาอบรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พุทธมามิกา

ลบ
พร้อมกันที่ศาลาอบรม แนะนำวัด กฎกติกาต่าง ๆ ของการอยู่วัด แนะนำพระวิทยากร

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th