ประมวลภาพกิจกรรม

SPUC

   
 กิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาและคัดเลือกผลงาน OTOP เพื่อแสดงที่อินเดียและจีน
 รายละเอียด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล หัวหน้าสาขาการตลาด ได้รับเชิญจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นทีมที่ปรึกษาของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออก

และคัดเลือก ผลงาน OTOP จาก กว่า 1,000 ราย ให้เหลือ 100 รายเพื่อคัดเลือกและให้คำปรึกษา OTOP ที่เข้ารอบสุดท้าย ไปแสดงสินค้าที่ประเทศจีน และอินเดีย
 สถานที่ ชลบุรี
 วันที่ 27/08/2553
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาและคัดเลือกผลงาน OTOP เพื่อแสดงที่อินเดียและจีน
จำนวน : 8 รูป

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ

ลบ
 
Untitled Document
 
? Copyright  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
โทรศัพท์ 038-146-123   โทรสาร 038-146-011  e-mail: spuc@chonburi.spu.ac.th